HEART BRIDGE CO., LIMITED

MỘT NGUỒN CUNG ỨNG MAY CỦA PHỤ KIỆN MAY trên toàn cầu

Plastic Zipper 5 # Nh a m k t thúc zipper v i r ng hu nh quang là m t dây kéo c bi t, Nó c s d ng ch y u cho may m c, Qu n áo giao thông, áo m a, b c, l u, c m tr i bánh, nó có th ph n ánh và nó là i u ki n cho các tiêu chu n c a dây kéo kéo dài b n và s c m nh h p pin m b o cu c s ng c a s n ph m c a b n Ph tùng thay th nh a M Ended Zipper v i Fluorescent Teeth cho Fluff Qu n áo, cho trang ph c cho công nghi p 5 # Nhà máy Zipper và nhà cung c p Trung Qu c - Customized Wholesale S n ph m - HEART BRIDGE nh a thay th

5 # Nh a m k t thúc zipper v i r ng hu nh quang là m t dây kéo c bi t, Nó c s d ng ch y u cho may m c, Qu n áo giao thông, áo m a, b c, l u, c m tr i bánh, nó có th ph n ánh và nó là i u ki n cho các tiêu chu n c a dây kéo kéo dài b n và s c m nh h p pin m b o cu c s ng c a s n ph m c a b n

Gửi yêu cầuNói chuyện ngay
Chi tiết sản phẩm

     Nh a thay th M khóa kéo v i r ng hu nh quang cho qu n áo Fluff, trang ph c cho công nghi p 5 # dây kéo

     Thông tin c b n
 5 # Nh a m k t thúc zipper v i r ng hu nh quang là m t dây kéo c bi t, nó c áp d ng ch y u may m c, giao thông qu n áo, Raincoat, b c, l u, c m tr i bánh, nó có th ph n ánh và nó là i u ki n cho các tiêu chu n c a khóa kéo b n và vòng khay S c m nh m b o cu c s ng c a s n ph m c a b n.

    M u NO .: A0102
 Ch t li u: Nh a
 Màu r ng: r ng hu nh quang
 B ng màu: B ng tr ng
 Kéo bi u tr ng: V tranh Hình b u và LOGO (Vistable)
 Lo i: M ã k t thúc M t cách
 Lo i tr t: Khóa t ng Thanh tr t
  c i m k thu t: 5 dây kéo, 50cm-80cm
 MOQ: 5000 PCS
 Xu t x : SHENZHEN

    

     Thông tin s n ph m

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                

                     S th .                 

            
                

                    5 #                 

            
                

                     Ki u                 

            
                

                    Nh a zipper                 

            
                

                     Lo i r ng                 

            
                

                    R ng tiêu chu n ho c r ng c bi t, vv                 

            
                

                     Lo i trình t tr t                 

            
                

                    Khóa t ng / Khóa bán t ng / Không khóa                 

            
                

                     Hình d ng zipper                 

            
                

                     óng k t thúc, M cu i, Hai chi u, Loop M cu i X-type, O-type, Long Chain                 

            
                

                     Màu s c                 

            
                

                    R ng: ch ng nickle / vàng / b c, m theo yêu c u                 

            
                

                    B ng: YKK, CCC, GCC, Th màu Pantone / TaiWan ho c th c a b n có s n                 

            
                

                     Cách s d ng                 

            
                

                    Qu n áo, Trang ph c, Áo khoác, Áo khoác ...                 

            
                

                     L i th                 

            
                

                    Cung c p k p th i, d ch v T t c tin, ch t l ng cao và giá c c nh tranh                 

            

    

              3 (001) .jpg

       1 (001) .jpg

       2 (001) .jpg

       3 (001) .jpg

       4 (001) .jpg

       5 (001) .jpg

Hot Tags:
Yêu cầu thông tin