HEART BRIDGE CO., LIMITED

MỘT NGUỒN CUNG ỨNG MAY CỦA PHỤ KIỆN MAY trên toàn cầu

Trang chủ > Câu h i th ng g p

Câu h i t ra:


Ph m vi s n ph m c a b n là gì?
Nút Jeans, Jeans Rivet, m t l i, dây kéo, kéo Zipper, Tag Metal, nút Polyester, Hangtag & amp; Nhãn, kim lo i Buckle, Hook và m t, Trims gói, shapewear, qu n áo h p th i trang vv Chúng tôi c ng giúp khách hàng mã ngu n khác n u c n thi t.


Tôi có th có các m u mi n phí?
1) Có th cung c p m u mi n phí, nh ng chúng tôi không ch u chi phí v n chuy n.
2) Các m u tùy ch nh có th c th c hi n theo yêu c u c a khách hàng, phí l y m u c d a trên S n ph m.

3) Tính phí m u c hoàn l i cho m t s s n ph m nh t nh, chúng tôi s t v n tr c khi trích d n.


i u kho n & Các i u kho n thanh toán?
1) Các i u kho n giá c a chúng tôi là EX-WORK SHENZHEN và có th báo giá d a trên yêu c u c a khách hàng.
2) Chúng tôi ch p nh n T / T, Western Union, Moneygram.
3) Các i u kho n thanh toán c a chúng tôi là 30% ti n c c tr c khi s n xu t b t u, thanh toán s d b ng 70% tr c khi v n chuy n.


Th i gian trì hoãn?
1) 5-12 ngày làm vi c l y m u s n xu t.
2) 8-18 ngày làm vi c i v i s n xu t hàng lo t & amp; S t v n cho các n t hàng s l ng l n.


Ph ng pháp v n chuy n nào b n có?
1) Ph ng th c v n chuy n c th c hi n theo yêu c u c a khách hàng , Chúng tôi s g i các s n ph m s d ng tài kho n v n chuy n c a khách hàng.
2) Chúng tôi c ng có th g i s n ph m thông qua các i lý v n chuy n c a chúng tôi Trung Qu c, có FedEx, DHL, UPS, TNT, EMS.
3) Chúng tôi c ng có th Liên h công ty v n chuy n c a khách hàng ho c i lý v n chuy n.