HEART BRIDGE CO., LIMITED

MỘT NGUỒN CUNG ỨNG MAY CỦA PHỤ KIỆN MAY trên toàn cầu

Bi u t ng Tu ch nh Kim lo i Men Màu Vàng C t nút cho Qu n áo cho Qu n áo may s n

Nút này c làm b ng h p kim, M vàng và men, b m t c r ng và ch m kh c làm cho S n ph m trông thanh l ch h n và cao c p. Hình d ng, hoa v n và màu s c c a nút có th c tùy ch nh và có th làm b t k kích th c, m u và thi t k logo cá nhân, Th ng c s d ng cho Áo khoác và Áo khoác. Custom Logo Metal Enamel Gold Shank Buttons Qu n áo cho nhà máy may m c và các nhà cung c p Trung Qu c - S n ph m bán l chuyên nghi p - HEART BRIDGE kim lo i tùy ch nh nút men vàng nút cho qu n áo may m c, Trung Qu c, nhà máy, nhà cung c p, bán buôn, tùy ch nh, mua, nhà máy, may Ph ki n, s n xu t t i Trung Qu c Mua và bán các nút kim l ai men r ng b ng kim lo i tùy ch nh cho qu n áo may m c t nhà máy c a chúng tôi. Chúng tôi là m t trong nh ng nhà cung c p ph ki n may m c hàng u t i Trung Qu c. Cung c p cho b n ngu n nhà máy và giá c c nh tranh, chúng tôi c ng cung c p d ch v tùy ch nh.

N u b n quan tâm n các nút kim c ng b ng kim lo i c a chúng tôi, b n s c chào mua ph ki n may m c ch t l ng và giá r t i Trung Qu c t nhà máy c a chúng tôi . Chúng tôi là m t trong nh ng nhà cung c p hàng u t i Trung Qu c, c ng cung c p cho b n d ch v bán buôn và d ch v tùy bi n. Xin vui lòng c t do có c ngu n s n ph m nhà máy c a chúng tôi.

     Bi u tr ng tùy ch nh Nóng men kim lo i nút s & nbsp; cho qu n áo , Cho may m c
Thông tin c b n:
Nút này c làm b ng h p kim, m bóng vàng và Men, b m t c r ng và ch m kh c làm cho s n ph m trông thanh l ch h n và cao c p. Hình d ng, m u và màu s c c a nút có th c tùy ch nh và có th làm b t k kích th c, m u và bi u tr ng c cá nhân hóa thi t k nào, Th ng c s d ng cho Áo khoác và Áo khoác.

    M u s : B0312
 Lo i Ch t li u: H p kim
 Ki u: Nút Shank
 Bi u tr ng: ã t o tùy ch nh
 Kích th c: Tùy ch nh Xu t x
 K thu t: M và men r ng
 MOQ: 10.000 PCS
 Tính n ng: ph ki n cao c p

    

     S n ph m Thông s k thu t:

                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                 Ki u                              

                    Nút kim lo i                 

            
                

                     Lo i nút                 

            
                

                    Nút & nút Nút men r ng & nbsp;                 

            
                

                     K thu t                 

            
                

                    M Barrel (M Roll), Rack Plating (Treo m ), Men, Laser, Silk In n, Ba Lan,                 

            
                

                     Cách s d ng                 

            
                

                    Qu n áo nam, Qu n áo n , Áo khoác, Áo khoác nam                 

            
                

                     Ch t l ng                 

            
                

                    Thân thi n v i sinh thái, không c h i, không có Nickel, không có chì, tuân th Hoa K & amp; Tiêu chu n Châu Âu                 

            
                

                     Màu                 

            
                

                     M Barrel: & nbsp; D ng c b c b ng i n: Nickel, Anti-niken, niken Matte, ng thau, Ch ng ng, ng, Ch ng ng, ng thi c, ng thi c, Tin Tách, Oxide Tin, Gunmetal, Vàng, vv
Rack P lating: D ng c b ng v i treo: Nickel, Gold, Rose Gold, Ánh sáng, vàng, ng, ng thau ...
Men / V tranh: & nbsp; Tráng men theo & nbsp; Th Màu Pantone, Th Màu YKK, Màu Swatches.                 

            

    

         3 (001) .jpg

      1 (001) .jpg

      2 (001) .jpg

      3 (001) .jpg

      4 (001) .jpg

      5 (001) .jpg

Gửi yêu cầuNói chuyện ngay
Chi tiết sản phẩm

     Bi u tr ng tùy ch nh Nóng men kim lo i nút s & nbsp; cho qu n áo , Cho may m c
Thông tin c b n:
Nút này c làm b ng h p kim, m bóng vàng và Men, b m t c r ng và ch m kh c làm cho s n ph m trông thanh l ch h n và cao c p. Hình d ng, m u và màu s c c a nút có th c tùy ch nh và có th làm b t k kích th c, m u và bi u tr ng c cá nhân hóa thi t k nào, Th ng c s d ng cho Áo khoác và Áo khoác.

    M u s : B0312
 Lo i Ch t li u: H p kim
 Ki u: Nút Shank
 Bi u tr ng: ã t o tùy ch nh
 Kích th c: Tùy ch nh Xu t x
 K thu t: M và men r ng
 MOQ: 10.000 PCS
 Tính n ng: ph ki n cao c p

    

     S n ph m Thông s k thu t:

                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                 Ki u                              

                    Nút kim lo i                 

            
                

                     Lo i nút                 

            
                

                    Nút & nút Nút men r ng & nbsp;                 

            
                

                     K thu t                 

            
                

                    M Barrel (M Roll), Rack Plating (Treo m ), Men, Laser, Silk In n, Ba Lan,                 

            
                

                     Cách s d ng                 

            
                

                    Qu n áo nam, Qu n áo n , Áo khoác, Áo khoác nam                 

            
                

                     Ch t l ng                 

            
                

                    Thân thi n v i sinh thái, không c h i, không có Nickel, không có chì, tuân th Hoa K & amp; Tiêu chu n Châu Âu                 

            
                

                     Màu                 

            
                

                     M Barrel: & nbsp; D ng c b c b ng i n: Nickel, Anti-niken, niken Matte, ng thau, Ch ng ng, ng, Ch ng ng, ng thi c, ng thi c, Tin Tách, Oxide Tin, Gunmetal, Vàng, vv
Rack P lating: D ng c b ng v i treo: Nickel, Gold, Rose Gold, Ánh sáng, vàng, ng, ng thau ...
Men / V tranh: & nbsp; Tráng men theo & nbsp; Th Màu Pantone, Th Màu YKK, Màu Swatches.                 

            

    

         3 (001) .jpg

      1 (001) .jpg

      2 (001) .jpg

      3 (001) .jpg

      4 (001) .jpg

      5 (001) .jpg

Hot Tags: kim lo i tùy ch nh nút men vàng nút cho qu n áo may m c, Trung Qu c, nhà máy, nhà cung c p, bán buôn, tùy ch nh, mua, nhà máy, may Ph ki n, s n xu t t i Trung Qu c
Yêu cầu thông tin