HEART BRIDGE CO., LIMITED

MỘT NGUỒN CUNG ỨNG MAY CỦA PHỤ KIỆN MAY trên toàn cầu

Nút b m c làm b ng h p kim, b m t c r ng và ch m kh c khi n cho s n ph m trông thanh l ch h n và cao h n.

-k t thúc. M u, m u và màu s c c a nút có th c tùy ch nh.và ó là m t nút may.

Gửi yêu cầuNói chuyện ngay
Chi tiết sản phẩm

     Bi u tr ng Custom Hollow Metal Gold Shank cho qu n áo cho may
Thông tin c b n:
 Nút này c làm b ng h p kim, b m t c r ng và ch m kh c làm cho s n ph m trông thanh l ch h n và cao c p. Hình d ng, m u và màu s c c a nút có th c tùy ch nh.và ó là nút may.

    M u s : B0307
 Lo i Ch t li u: H p kim
 Ki u: Nút Shank
 Bi u tr ng: ã t o tùy ch nh
 Kích th c: 25mm
 K thu t: M , Ch ng r ng
 MOQ: 10.000 PCS
 Tính n ng: kh c

    

     S n ph m Thông s k thu t:

                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                 Ki u                              

                    Nút kim lo i                 

            
                

                     Lo i nút                 

            
                

                    Nút Shank & nbsp;                 

            
                

                     K thu t                 

            
                

                    M Barrel (M Roll), Rack Plating (Treo m ), Men, Laser, Silk In n, Ba Lan,                 

            
                

                     Cách s d ng                 

            
                

                    Qu n áo nam, Qu n áo n , Áo khoác, Áo khoác nam                 

            
                

                     Ch t l ng                 

            
                

                    Thân thi n v i sinh thái, không c h i, không có Nickel, không có chì, tuân th Hoa K & amp; Tiêu chu n Châu Âu                 

            
                

                     Màu                 

            
                

                     M Barrel: & nbsp; D ng c b c b ng i n: Nickel, Anti-niken, niken Matte, ng thau, Ch ng ng, ng, Ch ng ng, ng thi c, ng thi c, Tin Tách, Oxide Tin, Gunmetal, Vàng, vv
Rack P lating: D ng c b ng v i treo: Nickel, Gold, Rose Gold, Ánh sáng, vàng, ng, ng thau ...
Men / V tranh: & nbsp; Tráng men theo & nbsp; Th Màu Pantone, Th Màu YKK, Màu Swatches.                 

            

    

              3 (001) .jpg

       1 (001) .jpg

       2 (001) .jpg

       3 (001) .jpg

       4 (001) .jpg

       5 (001) .jpg

Hot Tags: tùy ch nh logo kim lo i r ng kim lo i màu vàng nút cho qu n áo may, Trung Qu c, nhà máy, nhà cung c p, bán buôn, tùy ch nh, mua, nhà máy ngu n, ph ki n may m c, made in China
Yêu cầu thông tin