HEART BRIDGE CO., LIMITED

MỘT NGUỒN CUNG ỨNG MAY CỦA PHỤ KIỆN MAY trên toàn cầu

Nút nh n Brass và d dàng s d ng, có s n cho t t c m vàng và l p ph b oxy hóa.

Nút có th c th c hi n v i thi t k cá nhân d a trên yêu c u c a ng i mua, Hi u qu là r t p, ó là m t nút ch t l ng cao.

Gửi yêu cầuNói chuyện ngay
Chi tiết sản phẩm

     Nút m b ng ng b ng v i may m c, cho ph n Qu n áo
Thông tin c b n:
Nút là v t li u b ng ng và r t d s d ng, có s n cho m vàng và l p ph b oxy hoá. Nút có th c th c hi n b ng thi t k c cá nhân hoá d a trên yêu c u c a ng i mua, Hi u qu r t p, ó là các nút ch t l ng cao.

    M u s : B0200
 Ch t li u: Kim lo i
 Bi u tr ng: ã t o tùy ch nh
 Màu s c: Tùy ch nh Xu t x
 Kích th c: Tùy ch nh Xu t x
 Công ngh : M màu, Ch ng ng và Ch ng ng & nbsp;
 MOQ: 10.000 PCS
 Tính n ng: Các nút ch t l ng cao

    

     S n ph m Quy cách:

                                                                                                                                                                                                                                     
                 Ki u                              

                    Nút kim lo i                 

            
                

                     Lo i nút                 

            
                

                    Nút Jeans Tack                 

            
                

                     C p Ch t l ng                 

            
                

                    Cao c p                 

            
                

                     Cách s d ng                 

            
                

                    Qu n áo nam, Qu n áo n , Qu n bò, Qu n áo n                 

            
                

                     Màu                 

            
                

                     M Barrel: & nbsp; D ng c b c b ng i n: Nickel, Anti-niken, niken Matte, ng thau, Ch ng ng, ng, Ch ng ng, ng thi c, ng thi c, Tin Tách, Oxide Tin, Gunmetal, Vàng, vv
Rack P lating: D ng c b ng v i treo: Nickel, Gold, Rose Gold, Ánh sáng, vàng, ng, ng thau ...
Men / V tranh: & nbsp; Tráng men theo & nbsp; Th Màu Pantone, Th Màu YKK, Màu Swatches.                 

            

    

              3 (001) .jpg

       1 (001) .jpg

       2 (001) .jpg

       3 (001) .jpg

       4 (001) .jpg

       5 (001) .jpg

Hot Tags: m các nút b m b ng ng hàng may m c cho qu n áo ph n , Trung Qu c, nhà máy, nhà cung c p, bán buôn, tùy ch nh, mua, nhà máy, ph ki n may m c, made in China
Yêu cầu thông tin