HEART BRIDGE CO., LIMITED

MỘT NGUỒN CUNG ỨNG MAY CỦA PHỤ KIỆN MAY trên toàn cầu

Nút nh n Tr ng Màu Tr ng Tr ng Tr ng Màu Nâu v i kim lo i cho may m c cho Blazer

Ch t li u ng thau v i hi u ng y màu s c và hoàn thi n hoàn h o; Có s n cho t t c các hi u ng x lý c s d ng trong túi qu n c a àn bà và vòng bít; Có th s a i d a trên yêu c u c a ng i mua; Có s n cho t t c các lo i v i may m c.

Gửi yêu cầuNói chuyện ngay
Chi tiết sản phẩm

     Tranh màu Tr ng v i Tr ng Tr ng v i Tr ng, Qu n áo Br /> Thông tin c b n:
Ch t li u b ng ng v i hi u ng màu s c và k t thúc hoàn h o;
Có s n cho t t c các hi u ng x lý c s d ng trong túi qu n c a àn bà và còng tay;
S n sàng s a i d a trên yêu c u c a ng i mua
Có s n cho t t c các lo i v i may m c.

    M u NO: B0206
 Ch t li u: Kim lo i
 Bi u tr ng: ã t o tùy ch nh
 Màu s c: Tr ng
 Kích th c: 8mm-30mm
 K thu t: S n m tr ng
 MOQ: 10.000 PCS
 Tính n ng: Không có niken, không chì, thân thi n v i sinh thái

    

     S n ph m Thông s k thu t:

                                                                                                                                                                                                                                     
                 Ki u                              

                    Nút kim lo i                 

            
                

                     Lo i nút                 

            
                

                    Nét Jeans, Coats & nbsp;                 

            
                

                     C p Ch t l ng                 

            
                

                    Cao c p                 

            
                

                     Cách s d ng                 

            
                

                    Qu n áo nam, Qu n áo n , Qu n bò, Qu n áo n                 

            
                

                     Màu                 

            
                

                     M Barrel: & nbsp; D ng c b c b ng i n: Nickel, Anti-niken, niken Matte, ng thau, Ch ng ng, ng, Ch ng ng, ng thi c, ng thi c, Tin Tách, Oxide Tin, Gunmetal, Vàng, vv
Rack P lating: D ng c b ng v i treo: Nickel, Gold, Rose Gold, Ánh sáng, vàng, ng, ng thau ...
Men / V tranh: & nbsp; Tráng men theo & nbsp; Th Màu Pantone, Th Màu YKK, Màu Swatches.                 

            

    

              3 (001) .jpg

       1 (001) .jpg

       2 (001) .jpg

       3 (001) .jpg

       4 (001) .jpg

       5 (001) .jpg

Hot Tags:
Yêu cầu thông tin