HEART BRIDGE CO., LIMITED

MỘT NGUỒN CUNG ỨNG MAY CỦA PHỤ KIỆN MAY trên toàn cầu

Tu ch nh m kim lo i b ng kim lo i niken ng làm b ng kim lo i may m c cho qu n áo

V t li u này là ng, c tính ánh sáng, có th c s d ng cho túi qu n c a àn bà, còng và các b ph n khác, m t lo t các m và s n b m t i u tr . M u và có th c thi t k riêng theo nhãn hi u c a khách hàng. V i không h n ch vi c s d ng s n ph m.

Gửi yêu cầuNói chuyện ngay
Chi tiết sản phẩm

     Bi u tr ng tùy ch nh M Kim b ng ng b ng ng niken cho may m c, cho qu n áo
Thông tin c b n:
V t li u này là ng, c tính ánh sáng, có th c s d ng cho qu n áo túi qu n c a àn bà, còng và các b ph n khác, có th c áp d ng cho m t lo t các m và s n b m t i u tr . M u và có th c thi t k riêng theo nhãn hi u c a khách hàng. V i không gi i h n vi c s d ng s n ph m.

    M u s : B0102
 Ch t li u: Kim lo i
 Bi u tr ng: ã t o tùy ch nh
 Màu s c: Tùy ch nh Xu t x
 Kích th c: Tùy ch nh Xu t x
 K thu t: M
 MOQ: 100gr
 Tính n ng: Hình d ng c bi t

S n ph m Thông s k thu t:

                                                                                                                                                                                                                                     
                 Ki u                              

                    Nút kim lo i                 

            
                

                     Lo i nút                 

            
                

                    C p m t                 

            
                

                     C p Ch t l ng                 

            
                

                    Cao c p                 

            
                

                     Cách s d ng                 

            
                

                    Qu n áo nam, Qu n áo n , Giày dép, Canvas, Hành lý                 

            
                

                     Màu                 

            
                

                     M Barrel: & nbsp; D ng c b c b ng i n: Nickel, Anti-niken, niken Matte, ng thau, Ch ng ng, ng, Ch ng ng, ng thi c, ng thi c, Tin Tách, Oxide Tin, Gunmetal, Vàng, vv
Rack P lating: D ng c b ng v i treo: Nickel, Gold, Rose Gold, Ánh sáng, vàng, ng, ng thau ...
Men / V tranh: & nbsp; Tráng men theo & nbsp; Th Màu Pantone, Th Màu YKK, Màu Swatches.                 

            

    

              3 (001) .jpg

       1 (001) .jpg

       2 (001) .jpg

       3 (001) .jpg

       4 (001) .jpg

       5 (001) .jpg

Hot Tags: tùy ch nh logo m niken ng b ng kim lo i m t l i cho hàng may m c cho qu n áo, Trung Qu c, nhà máy, nhà cung c p, bán buôn, tùy ch nh, mua, nhà máy ngu n, ph ki n may m c, s n xu t t i Trung Qu c
Yêu cầu thông tin