HEART BRIDGE CO., LIMITED

MỘT NGUỒN CUNG ỨNG MAY CỦA PHỤ KIỆN MAY trên toàn cầu

Trang chủ > Gi i thi u v chúng tôi

L ch s c a chúng tôi
HEARTBRIDGE CO., LTD là nhà s n xu t chuyên v R & amp; D và s n xu t ph ki n may m c, cung c p & quot; M t c a Ph li u may m c Sourcing & quot; D ch v , s n ph m chính bao g m dây kéo, kéo dây kéo, nút kim lo i, nút polyester, nút t nhiên, inh tán, m t l i, t m kim lo i, nhãn treo, nhãn chuy n nhi t, nhãn d t, in nhãn, vv ..

& Nbsp;

T t c các s n ph m c a chúng tôi tuân th các tiêu chu n ch t l ng qu c t c a Oeko-Tex 100 và chúng tôi t n h ng m t danh ti ng cao trong m t lo t các th tr ng khác nhau trên toàn th gi i.HEARTBRIDGE cam k t cung c p d ch v ph ki n qu n áo hoàn ch nh bao g m thi t k th i trang, s n xu t tiên ti n, bán hàng chuyên nghi p và cam k t d ch v . N u b n quan tâm n b t k s n ph m c a chúng tôi ho c mu n nâng cao m t d án tùy ch nh, xin vui lòng liên h v i chúng tôi, chúng tôi ang mong mu n thi t l p m i quan h kinh doanh thành công v i khách hàng m i trên toàn th gi i d a trên nguyên t c "Bình ng & amp; L i ích l n nhau, Trao i hàng hoá c n thi t "


 image003.jpg


Nhà máy c a chúng tôi
Chúng tôi c t t i thành ph Thâm Quy n, t nh Qu ng ông, i u hành nhà máy c a chúng tôi v i h n 5.000 mét vuông và thuê 180 nhân viên. Các c s c a chúng tôi c nh p kh u t Ý, Th y S và ài Loan. Nhóm R & amp; D c a chúng tôi bao g m 10 nhân viên v i kinh nghi m 5 n m trung bình. T t c u chia s quan ni m chung v thi t k sáng t o v i tâm trí c i m . Chúng tôi có th hoàn thành OEM & amp; Các n t hàng ODM v i th i gian d n ng n v thi t k , ki m tra nhanh và kh i ng nhanh chóng trên th tr ng.
S n ph m c a chúng tôi
S n ph m bao g m các s n ph m ch y u sau: Zipper, puller, Nút kim lo i, nút polyester, nút t nhiên, inh tán, inh tán, t m kim lo i, nhãn chuy n nhi t, nhãn d t, nhãn in, nhãn treo, may m c vá


Strong> ng d ng S n ph m
S n ph m c a chúng tôi c áp d ng r ng rãi cho các m t hàng khác nhau: Qu n Jeans, Áo s mi, Qu n áo b i, Áo len, Qu n áo th thao, Qu n áo hi u qu , Áo khoác, Áo khoác, Áo khoác, Qu n áo, lót

Ch ng ch c a chúng tôi
Oeko-Tex 100, SGS, Intertek, Bureau Veritas


Thi t b s n xu t
Máy Zipper, Máy Nút, Máy Nhãn, Máy Khuôn, Máy Phun, Máy ánh bóng


< p="">

image009.jpg


Th tr ng s n xu t
Châu Âu & amp; M & amp; ông Nam Á, M , Ý, Ba Lan, Sri Lanka, Hàn Qu c, n , Bangladesh, Vi t Nam, v.v.


D ch v c a chúng tôi
Nhóm HB hoàn toàn cam k t cung c p d ch v m t i m d ng ng c p áp ng và l ng nghe nhu c u c a khách hàng và cung c p các gi i pháp hi u qu và k p th i.


< p="">

i u này có th x y ra do h th ng chúng tôi ã có s n, các k thu t s n xu t tiên ti n mà chúng tôi s d ng, các i R & D và thi t k chuyên nghi p c a chúng tôi và nhân viên chuyên môn c a chúng tôi, nh ng ng i t hào v d ch v ch t l ng qu c t mà h cung c p. Chúng tôi h a r ng các chuyên gia c ào t o c a chúng tôi s liên l c trong su t quá trình b o m d ch v ch t l ng cao nh t t cu c i u tra u tiên n giao hàng k t thúc c b o m.